Quyền lợi bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động

Bảo Việt Khánh Hoà sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình khi tham gia gói sản phẩm bảo hiểm tai nạn, một sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ bạn một phần tổn thất về tài chính, sức khỏe nếu rủi ro chẳng may xảy ra.

Dựa theo mục quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm tai nạn Bảo Việt thì các quyền lợi bảo hiểm có thể chia theo các trường hợp sau:

1.Trường hợp người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm sẽ dựa vào Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm để chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

2. Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm

a. Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm cơ bản:

Bảo hiểm Bảo Việt trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

b. Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm đặc biệt:

  • Chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế theo chỉ định của Bác sỹ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện. Mức chi trả được tính theo tỷ lệ 0,1% STBH/ ngày, tối đa 180 ngày/ năm. Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.

bao hiem tai nan con nguoi bao viet 1

  • Chi phí y tế liên quan tới cùng thương tật được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này được bồi thường hoặc chi trả một phần hoặc toàn bộ từ những loại hình bảo hiểm y tế khác: Thanh toán toàn bộ số tiền chênh lệch mà Người được bảo hiểm phải chi trả + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện 0,1% STBH/ ngày hoặc 100% tỷ lệ thương tật đó áp dụng cho số tiền bảo hiểm 30.000.000 đồng/người/vụ, số tiền nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

3. Chi tiết về Tỷ lệ chi trả số tiền bảo hiểm

Quý khách tham khảo trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành theo Quyết định số: 1417/2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày 9/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt.

4. Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm

Trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, Bảo Việt chi trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

5. Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế

Bảo hiểm Bảo Việt chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.

Hy vọng bài viết này của Bảo Việt Khánh Hoà sẽ giúp khách hàng có cái nhìn cụ thể hơn về quyền lợi của mình khi tham gia sản phẩm bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Quý khách hàng cần tư vấn, liên hệ mua bảo hiểm hoặc có bất cứ thắc mắc nào, quý khách có thể kết nối với Bảo Việt Khánh Hoà theo số điện thoại 0905843399 để được tư vấn

Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.