Bảo hiểm kỹ thuật

Bảo hiểm kỹ thuật bao gồm bảo hiểm rủi ro xây dựng và bảo hiểm rủi ro lắp đặt

bao hiem ky thuat

 

Bảo hiểm kỹ thuật mọi rủi ro xây dựng

Bảo hiểm đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

Phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng rất rộng, chỉ trừ những rủi ro đặc biệt bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm còn phần lớn các rủi ro gây nên các thiệt hại bất ngờ và không lường trước được diễn ra trong thời gian bảo hiểm tại khu vực công trường đều được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

Một số rủi ro chính

 • Cháy, sét đánh, nổ
 • Lũ, lụt
 • Các loại gió bão
 • Động đất
 • Trộm cắp
 • Tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ xuất, hành động cố ý hay nhầm lẫn của con người.

Bảo hiểm kỹ thuật rủi ro lắp đặt

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi rủi ro có thể xảy ra trong khi lắp đặt các thiết bị máy móc, thiết bị hay cấu trúc bằng thép, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc lắp đặt.

Đối tượng được bảo hiểm có thể là:

–  Nhà chế tạo hay cung cấp máy móc thiết bị khi chính họ tiến hành việc lắp đặt hoặc chịu trách nhiệm về việc lắp đặt,

–  Các nhà thầu được ủy thác công việc lắp đặt

–  Người mua (Chủ đầu tư) các máy móc, trang thiết bị sẽ được lắp đặt.

Bảo hiểm lắp đặt có phạm vi rất rộng: Hầu hết các tổn thất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm đều được bồi thường.

Thông thường, Người bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường các tổn thất xảy ra do các nguyên nhân sau:

 • Cháy, sét đánh, nổ
 • Lũ, lụt
 • Các loại gió bão
 • Động đất
 • Trộm, cắp
 • Sai sót trong khi lắp đặ
 • Sơ xuất, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, hành động cố ý
 • Chập điện, điện áp cao, hồ quang
 • Áp suất quá cao hoặc quá thấp, phá hủy do lực ly tâm
 • Các sự cố bất ngờ và không lường trước được khác: thiệt hại do rơi, do tác động của các vật từ bên ngoài, thiệt hại trong quá trình vận chuyển …

Chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr.An 0905843399 

Địa chỉ : Phòng Cháy Kỹ Thuật – Công ty Bảo Việt Khánh Hòa, 05 Hùng Vương Nha Trang, Khánh Hòa