Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản cháy và các rủi ro đặc biệt

Chương trình “Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt” bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm:

 • Cháy; Nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào.
 • Gây rối, đình công, bãi công, sa thải; Hành động ác ý.
 • Động đất, núi lửa phun; Giông bão; Giông bão, lụt.
 • Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước.
 • Va chạm bởi xe và súc vật; …
 • Ngoài Cháy, nổ là rủi ro cơ bản bắt buộc phải tham gia, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các rủi ro còn lại.

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ do một trong những nguyên nhân sau đây và không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm:

 • Cháy, sét đánh (A)
 • Nổ (B);
 • Máy bay rơi (C);
 • Gây rối, đình công, công nhân bế xưởng (D);
 • Hành động ác ý (E);
 • Động đất, núi lửa phun (F);
 • Giông và bão (G);
 • Giông, bão và lụt (H);
 • Thiệt hại do nước thoát ra từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước (I);
 • Đâm va do xe cơ giới hay động vật (J).

bao hiem tai san

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Tương đương với sản phẩm Bảo hiểm tổn thất vật chất bất ngờ (AD), đây cũng là chương trình bảo hiểm mở rộng nhất, giúp bảo vệ toàn diện doanh nghiệp trước tất cả các tổn thất bất ngờ về tài sản được bảo hiểm (bao gồm cả rủi ro Trộm cướp), ngoại trừ những tài sản và thiệt hại thuộc loại trừ của đơn.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chương trình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của Nhà nước.

Cần hỗ trợ và tư vấn chi tiết thêm xin vui lòng liên hệ Mr.An 0905843399

Địa chỉ : Phòng Cháy Kỹ Thuật – Công ty Bảo Việt Khánh Hòa, 05 Hùng Vương Nha Trang, Khánh Hòa