Hướng dẫn bồi thường Bảo Việt An Gia

1. Thủ tục yêu cầu trả tiền bảo hiểm/bảo lãnh (chi tiết trong đơn bảo hiểm).

Hướng dẫn bồi thường Bảo Việt An Gia
Hướng dẫn bồi thường Bảo Việt An Gia

Người được bảo hiểm và/hoặc Người thừa kế hợp pháp phải thông báo/gửi các chứng từ sau đây cho Bảo hiểm Bảo Việt trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng của một đợt điều trị hoặc tử vong.

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm có:

– Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm  (tải về tại đây).

– Biên bản tai nạn/Bản tường trình tai nạn có xác nhận/chữ ký của Chủ  hợp đồng bảo hiểm/Chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn;

– Các chứng từ liên quan đến việc điều trị.

– Các chứng từ liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế: Hóa đơn tài chính, biên lai, phiếu thu theo quy định của Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế …

– Trường hợp tử vong: Hồ sơ chứng từ y tế trước khi tử vong, Giấy chứng tử (trường hợp chết) và Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm chết) phải có công chứng.

Hồ sơ gửi đến:

a)    Trường hợp khách hàng thực hiện mua hàng và thanh toán online/Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp bởi Trụ Sở Chính – Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Hồ sơ yêu cầu bồi thường quý khách vui lòng gửi về Ban Bảo lãnh và chi trả viện phí – Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt theo một trong hai địa chỉ sau:

Tại Hà Nội

Số 104 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
Tel: (84 24) 3 936 8888
Fax: (84 24) 3 824 5157.

Tại Tp.Hồ Chí Minh

Lầu 2, 233 Đồng  Khởi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 3825 1500
Fax: (84 28) 3520 2666

b)     Trường hợp Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp bởi công ty thành viên thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Hồ sơ bồi thường quý khách vui lòng gửi về công ty thành viên cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

2. Trường hợp bảo lãnh trong hệ thống bệnh viện của Bảo Việt.

– Xuất trình thẻ BaoViet HealthCare và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (nếu là trẻ em) cho bệnh viện, phòng khám.

– Kiểm tra giấy yêu cầu bồi thường mà bệnh viện, phòng khám cung cấp sau khi điều trị và ký tên để xác nhận việc điều trị của Người được bảo hiểm, đặt cọc theo quy định của bệnh viện/phòng khám (nếu có).

– Thanh toán các chi phí trong bệnh viện không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm